Husk meg
Brukernavn
Passord

Historikk » 1903 - 1909 » 1903-09 - Den spede begynnelsen

1903-09 - Den spede begynnelsen

Fotballen kommer til Fredrikstad

Når fotballen først kom til Fredrikstad får vi nok aldri vite. Derimot er det klart at det spilt fotball flere steder i byen på slutten av 1800-tallet. Trolig var det engelske sjømenn som brakte de første fotballene til byen. På de britiske øyer hadde man spilt varianter av fotball i århundrer, og utover på 1800-tallet hadde man kommet frem til mange av de fotballreglene som gjelder den dag i dag.

Organiserte fotballklubber fantes allerede i Norge. Christiania Footballclub ble stiftet i 1885. I 1902 ble den første Norgesmester kåret da Grane fra Oslo slo Odd fra Skien.

Theodor Hansen, FFKs formann
i 1908. I 1910 dømte Hansen
NM-finalen som første og
eneste FFKer noensinne.

Et av de første organiserte fotballagene i Plankebyen var laget til Fredrikstad Ynglingeforening, startet i 1897. Laget holdt til på Phønixplassen der Fredrikstad Bibliotek ligger i dag. Det kunne være opp til 30 personer på hvert lag, og tanken om å kutte dette ned til 11 møtte i første omgang liten forståelse.

24. mai 1902 sto følgende annonse i byens aviser:

”Fotboldsøvelserne tager sin begyndelse først. Tirsdag paa Pladsen ved Phønix, de fortsættes fredag”.

Vinteren 1901/02 ble Fredrikstad Boldklub dannet, blant annet på initiativ fra en innflyttet danske ved navn Theodor Hansen. Han ble senere en nøkkelperson i FFK, både på og utenfor banen. Historien forteller at man under trening på Trara en kveld sparket ballen opp i en godsvogn på vei til Moss. Uten ball kunne man ikke spille fotball, og dermed gikk Fredrikstad Boldklub i oppløsning.

Phønixplassen rundt århundreskiftet. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum

1903 – FFK ser dagens lys

Formann: Halvdan S. Christiansen

Et av medlemmene i Ynglingeforeningen var senere president i Norges Fotballforbund, Reidar Bergh. En vårdag i mars 1903 var Bergh på  rusletur da "vi fem kamerater stod i solskinnet mellom Phønix og Pay-gården og dro oss og kikket på Phønixplassen og Vesterelva.
- Vi burde stifte en fotballklubb her i byen, gutter. Her er en kjekk øvelsesplass", sa Reidar Bergh til sine venner.

Som sagt så gjort. 7. april 1903 ble Fredriksstad Fodboldklub dannet som Norges første rene fotballklubb. Stiftelsesmøtet ble avholdt på gamle Victoria Hotell. Som formann, viseformann, sekretær, kasserer og styreleder valgtes Halfdan Schübeler Christiansen, Jul. Scheie, Reidar Bergh, Alf Jacobsen og Leif Eriksen.

Harald M. Lund i avisen Tilskueren skrev til England etter spillerregler, og 14. april kunne man lese i pressen at "Klubben har med det første tænkt at begynde sine øvelser".

Fotball ble også bestilt fra England, og første trening ble gjennomført 21. april på Phønixplassen med 14 mann til stede. Garderober fantes selvsagt ikke, så man brukte buskene i nærheten til å skifte i. Trengte spillerne å avkjøle seg etter trening, tok man et bad i Glomma.

Leif Eriksen, FFKs formann i
1904 og klubbens første store
spiller.

Lagets beste spiller var Leif Eriksen. Han hadde tidligere spilt for Osloklubben Lyn, og overtok snart kapteinsbindet fra Reidar Bergh. I Fredrikstad Bys Historie - Bind III forteller Reidar Bergh at Leif Eriksen var den eneste på laget som virkelig kunne spille fotball.

- Spillerkvaliteten var mager. Det var faktisk bare Leif Eriksen, Christianiagutten, "Lynisten" som kunne spille. Vi andre hadde begynt i for sen alder.

I 1918 ble det trykket opp et hefte til klubbens 15-årsjubileum hvor det sto beskrevet hvor de opprinnelige 15 medlemmene befant seg. Her kunne man lese at tre av dem holdt til i Amerika mens en var død i Kongo.

Ryktene om den nystartede fotballklubben spredte seg raskt. I Sarpsborg hadde det vært dårlig med organisert idrett, og Sarpsborg Turnforening, dannet 1884, var lenge byens eneste idrettsforening. Men med utbyggingen av fossen og opprettelsen av bedriftene Borregaard og Hafslund, begynte Sarpsborg å tiltrekke seg arbeidsdyktig ungdom fra både inn- og utland.

En av disse var den britiske ingeniøren H. W. Kenworthy som kom til Borregaard sommeren 1900. Kenworthy var fra Glossop i Derbyshire hvor han hadde spilt fotball for den lokale klubben St. James. Så lovende var han at profesjonelle Glossop FC i 1900 hadde sikret seg hans underskrift.

Med det ble ingen profesjonell fotballspiller av hr. Kenworthy. I stedet endte han altså opp i Østfold. En vårdag i 1903 var engelskmannen i Fredrikstad og traff på Reidar Bergh og resten av FFK-spillerne på Phønixplassen. Kenworthy hadde hørt om den nystartede klubben og ville gjerne delta.

Reidar Bergh, mannen som grunnla FFK.

Noen syntes nok det var unaturlig å ha en sarping med på Fredrikstad-laget, selv om han var engelsk, og Reidar Bergh foreslo at Kenworthy heller reiste hjem til Sarpsborg og startet en klubb der. Slik kunne FFK også få en motstander.

Som sagt så gjort. En måned og en dag etter FFKs dannelse så Sarpsborg Footbalclub dagens lys. I SFKs lover kunne man lese at klubben ble dannet med "det formål at fremme footballsporten i Sarpsborg og omegn". Reidar Bergh hevdet senere at han var SFKs fadder.

11. juni sendte FFK en invitasjon til kamp nordover, og sarpingene aksepterte utfordringen. Kampdato ble først satt til 28. juni, deretter flyttet 5. juli, før både SFKs kaptein og visekaptein dro på ferie. Dette fikk Fredrikstadguttene til å se rødt. Det ble besluttet at de aldri ville ha noe å gjøre med en så "uvederheftig klub som Sarpsborg Footballclub" å gjøre.

Motstandere var det derfor dårlig med, så det første året ble kun brukt til trening. Fra siste treningsdag 4. oktober ble det rapportert at det ble vist "usedvanlig hidsig spill hvilket jo skulle love godt for næste sæson".

Da man fikk tilbud om å delta i NM, avslo man fordi "klubben ikke ansaa sig øvet nok til at deltage i et Norgesmesterskap".

1904 – forbrødring og den første NM-kampen

Formann: Leif Eriksen

Fredrikstad og Sarpsborgs spillere i Kulåsparken
i Sarpsborg før kampen 10. juli 1904.

Året etter var stridsøksen begravet, og 10. juli spilte FFK sin første kamp mot Sarpsborg Footballclub på Helgeby i Sarpsborg. Sarpeklubben hadde blitt medlem av Norges Fotballforbund allerede i 1903, og det var forbundet som tok initiativet til kampen. Samtidig ble det bestemt att NFFs president Arthur Nordlie skulle være dommer.

Fredrikstads spillere i denne historiske kampen var Halvard Christensen, Ove Ramm, Karl Ørvig, Alf Jakobsen, Joachim Henriksen, Johan Andreassen, Reidar Bergh, G. Hagelund, Leif Eriksen, Odd Henriksen og K. Sørensen. Drakten besto av "hvit og rød tricotgenser, tverstripet, samt blå benklær". Kaptein Leif Eriksen hadde i tillegg et stort rødt, og upraktisk, silkeskjerf rundt livet.

FFK sammen med Sarpsborg Footballclub før klubbenes første fotballkamp på Helgeby i Sarpsborg 10. juli 1904. FFKs spillere til høyre. Foto: Norges Fotballeksikon

Kampprogram fra FFK og SFKs første kamp.
Programmet inneholdt en gjennomgang av fotballreglene.

Før kampen fikk tilskuerne, nærmere 600 i tallet, udelt hvert sitt hefte med en kort forklaring av reglene. Kanskje ikke så dumt, de færreste av de fremmøtte hadde noen gang sett en fotballkamp.

Kampen mot det som skulle bli FFKs erkerivaler endte med Fredrikstad-seier 4-0. Norsk Idrætsblad skrev blant annet dette om den historiske kampen:

"Men eftersom Spillet skred frem, viste Fredrikstadklubben, hvad den duede til. Med sin ranke, spænstige og fremragende dyktige Kaptein, Leif Eriksen, i Spidsen førte de Bolde Gang paa Gang mot Sarpsborgs Maal og ved første Omgangs Slutning havde Fredrikstad 2 Maal."

Fredriksstad Blad meldte at "Søndag Aften modtog vi følgende Telegram fra Sarpsborg: Fredriksstad Footballclub seirede med 4 Goals mod Sarpsborgs 0. Kampen ble fulgt med stor Interesse af flere hundrede Tilskuere. Begge foreninger er nogenlunde jevngamle, men Fr.stads forening har vistnok drevet sine øvelser med større fhærdighed."

Reidar Bergh var ikke imponert over motstanderene, og oppsummerte kampen slik:

"Nogen større effectiv modstand fra Sarpsborgløbernes side kunde man just ikke merke, forposterne derimod gjorde jo med H. W. Kenworthy som en ualmindelig dygtig center forpost flere udmærkede opsprang, men udeblev aldeles den fornødne støtte og det uunværlige samspill fra løberne."

Situasjon fra kampen på Helgeby i 1904. Dommer Arthur Nordlie i midten. Foto: Norges Fotballeksikon

Etter kampen var det fest for lagenes spillere med god mat og drikke. Og stemningen var upåklagelig i begge leire:

"Og så bar vi hinanden på guldstol, og kl. 3 om natten foretog vi i strålende veir en promenade til Sarpsfossen og 3 ½ tok toget oss tilbake til Fr.stad. Og da skrek vi hurra for hinanden så det ljomet."

Under festen ble det holdt en rekke taler, og SFKs formann H.W. Benneche forslo at de to naboklubbene burde gå sammen om å danne Norges første fotballkrets.

- Likesom Smaalenenes turnkrets, Norges første, havde seet saa gode resultater af sit virke, slik maate også den vordende Smaalenenes fotballkrets sikkert bli gavn for fotballsporten, var Benneches klare budskap.

Kretsen første formann var nevnte H.W. Benneche. Senere ble han president i Norges Fotballforbund.

FFK scorer i kampen på Helgeby i 1904. Foto: Norges Fotballeksikon

Opprettelsen av kretsen var viktig siden et ordinært seriesystem ennå ikke var på plass. Det første Norgesmesterskap ble spilt i 1902, og frem til 1917 var det kun kretsmesterne som fikk delta. FFK debuterte i NM for første gang i 1904 med 0-5-tap for Porsgrunds Fodboldklub. At FFKs spillere hadde blitt sjøsyke på turen over Oslofjorden var nok en av grunnene til det miserable resultatet. De var heller ikke overvettes imponert over gjestfriheten til sine verter:

"Odderne var ikke selskabsmænd, vilde man blive kjendt, maatte man presentere sig selv."


Skiensavisene var derimot imponerte over gjestene:

"Fredrikstadgutterne var kjække, staute, spænstige gutter
."

H. W. Kenworth, briten som grunnla Sarpsborg FK.

11. september bar det nok en gang avgårde til Sarpsborg og kamp mot SFK. Sarpingene hadde gjort betydelige fremskritt siden første kamp, men våre gutter var best også denne gangen og vant 1-0.

Fredrikstads Tilskuer hadde følgende referat:

"Anden kamp mellem Sarpsborg og Fredrikstad fandt sted i Sarpsborg den 11te september. Kampen, som begynte kl. 5, blev som ventelig var hidsig og spændende, og Fredrikstad fik føle at de denne gang stod overfor en ganske anden motstander end sidst. Begge lag havde gjort store fremskridt, siden sidst de mødtes, særlig Sarpsborg F. C.s forsvar fungerede udmærket. Fredrikstad-forsvaret stod selvfølgelig ikke tilbake. Sarpsborg-løberne med engelskmannen Kenworthy i spidsen gjorde de mest fortvilede anstrengelser for at faa maal, men Fredrikstad slog ethvert angreb tilbage med glans. Fredrikstadlagets løbere spillet udmærket sammen, i anden periode holdt de bolden stadig i Sarpsborg-maalets nærhed, og der vankede adskillige maalspark, men den lange sikre maalvogter, støttende sig til sit solide forsvar, klarede braserne bra." 

FFKs første kamp
10.07 Sarpsborg - FFK 0-4

Cupkamp
04.09 Porsgrunds FC - FFK 5-0 (spilt i Skien)

1905 – FFK kretsmestere

Formann: Reidar Bergh

Opprettelsen av fotballkretsen innebar altså at man både fikk muligheten til å kåre en kretsmester, og at denne ville være kvalifisert til å delta i NM.

Spillere, ledere og publikum på vei til Brakkesletta 25. juli 1905.

25. juli kom Sarpsborg FK til Fredrikstad for den første kampen noensinne i plankebyen. Kampen ble spilt på Brakkesletta på Østsiden siden Phønixplassen ble funnet uegnet til en så viktig kamp. Kommandantskapet i Gamlebyen hadde tidligere nektet fotballspillere adgang til Brakkesletta, men nå hadde de åpenbart blitt mer positivt innstilt.

Sarpsborgs spillere og ledere kom med hurtigtoget og ble mottatt av FFKs delegasjon på stasjonen som førte motstanderne til mottagelse i Arbeiderforeningens lokaler. Klokken 16 gikk de to lagene med et musikkorps i spissen samlet ned til fergeleiet. Her ble de skysset over Glomma mens korpset spilte "Ja, vi elsker" og spillerene sang av full røst.

Lagene som spilte den første kampen på Brakkesletta 25. juli 1905. FFKs spillere i hvit skjorte, blå bukser og rødt belte til høyre. Bakerst fra venstre: Leif Eriksen, Nils Holwech, Karl Sørensen, Johan Andreassen, Ove Ramm og linjemann Helge Eriksen. Midterste rekke: dommeren Arthur Nordlie, Thorleif Grim, Joachim Hendriksen, Edvind Bjørnstad. Liggende: Reidar Bergh, Karl Ørvig og Gabriel Kristoffersen.

Fra kampen på Brakkesletta 25. juli 1905.

Videre gikk ferden gjennom Gamlebyen og ut på Brakkesletta. I det strålende sommerværet hadde 800-900 tilskuere møtt opp med borgermesteren i spissen, og hjemmepublikummet fikk se at FFK vant 2-0.

Fredriksstad Blads korrespondent var derimot ikke nevneverdig imponert:

"Det forekom meg at spillet ofte var lite behersket, det vil si sparkene gjordes uten noen beregning, og altfor ofte sendtes ballen utenfor mållinjen."

Etter kampen var det fest i Turnforeningens lokaler med taler, hurrarop og "sexa med dans inbudte damer".

Spillere, ledere og publikum på vei til Helgeby
20. august 1905.

"Derefter fortsattes den helt igjennem stilfulde og vellykkede fest, indtil Sarpsborgerne ved 1-tide maate bryde op forat naa nattoget." (Dagbladet Sarpen)

FFK sendte snart en invitasjon nordover for å få til en returkamp og krone en kretsmester. Sarpsborg hadde sett seg lei av å bli slått av FFK og hadde i mellomtiden heller brynet seg mot Trøgstad IF og Halden Idrætslag, kamper som begge hadde endt med sarpeseier. Når FFKs invitasjon ble avslått ble det møtt med indignasjon hos de rød/hvite:

"Det synes underlig at De indlater Dem med daarlige fodboldspillere som Trøgstads og Mysens, istedenfor nogenlunde jevne spillere som vore", var den klare beskjeden fra FFK.

De to lagene fotografert før kampen på Helgeby
20. august 1905.

Kamp ble det til slutt. En kretsmester måtte kåres, og den 20. august reiste Fredrikstads spillere til Sarpsborg for å avgjøre en gang for alle. FFK vant hele 5-1 og ble dermed fylkets første kretsmestere.

Skylden for stortapet la sarpingene på keeper C. S. Davis som aldri hadde stått i mål før. Da han senere giftet seg, ble han overrakt seks teskjeer og følgende tale av H. W. Kenworthy:

- Her har du theskeer. Det er 5 for de goalene du slapp inn og den 6. er for den ene ballen du ikke slapp inn.

FFKs første kamp i Fredrikstad
25.07 FFK - Sarpsborg 2-0

Kretsfinale og kvalifisering til NM
20.08 Sarpsborg - FFK 1-5

Cupkamp

03.09 Akademisk FC - FFK 3-0

Et av de første lagbilder tatt av FFK, cirka 1905. FFK hadde på den tiden hvite trøyer, blå bukser og rødt mavebelte. De tre bakerst til venstre: Leif Eriksen, Odd Hendriksen og Theodor Hansen. De tre foran: Carl Sørensen, Reidar Othar Bergh og Johannes Pedersen. Resten er ukjent

1906–07 - flere lag og Englands-besøk

Formann: Reidar Bergh

FFKs styre anno 1907. Fra venstre: Kristian Østberg, kasserer,
Theodor Hansen, viseformann, Reidar O. Berg, formann,
Hagbart Jakobsen, styremedlem, Odd Hendriksen, sekretær.

I 1906 ble både Kvik/Halden og Moss Idrettsforening dannet, samt at det dukket opp nye lag både her i byen og ellers i fylket. Flere motstandere betydde flere kamper og økt kvalitet på spillet. Det var derfor rett og rimelig at FFK i 1907 fikk sin første smak på internasjonal fotball. Et fartøy fra den engelske marinen lå til kai i Fredrikstad, og de engelske gastene møtte byens helter til kamp på Phønixplassen 20. oktober.

1200 tilskuere så FFK valse over britene som slukøret vendte hjem til kahytten med 7-0 i skipssekken. FFK vant også returoppgjøret et par uker senere 3-1. Etter kampen ble engelskmennene invitert til fest på Britania. hvor blant annet stek og fiskepudding sto på menyen. Historien forteller at spesielt fiskepuddingen falt i smak hos engelskmennene. Da vertene fulgte gjestene tilbake til båten om kvelden, ble det livlig. Britene var i kjempehumør, og ga seg til å synge ”He`s a jolly good fellow!” av full hals. Slik oppførsel fikk medpassasjerene til å tro at de livsglade utlendingene var fulle og farlige, og mange flyktet i land.

Reidar Bergh. Klubbens
grunnlegger og formann
i 1905, 1906 og 1907.

Senere sendte britene et brev hvor de påpekte svakhetene ved FFKs spill:

"De norske spillernes store fejl er den, at de sparker bolden for hårdt og ikke følger op med den mod målet ved at give den små spark."

19. august 1906 tapte FFK 0-1 for Sarpsborg som dermed ble kretsmestere. Kampen ble spilt på Brakkesletta, og det var så stor interesse for kampen at prammene måtte gå i skytteltrafikk over Glomma for å frakte folk fram og tilbake.

I 1907 trakk FFK seg fra kampene om kvalifisering til NM. En av grunnene var at FFKs styre var uenige med kretsen om loddtrekningen til de innledende kampene. Det ble riktignok spilt kamp mot Sarpsborg på Helgeby 15. september (FFK tapte 1-2), men denne ble for privatkamp å regne.

Flere lag ble dannet i området disse årene. Penger til drift var det derimot ikke alltid så lett å få tak i. Langfingrede kasserere kunne også være et problem. I Kvikk Frydenbergs lovverk sto følgende:

"Hvis kassereren går på kino for klubbens penger, skal han ha en omgang med juling og flyttes ned på B-laget."

Kretsfinale og kvalifisering til NM 1906
20.08 FFK - Sarpsborg 0-1

Ingen kamper i 1907. FFK trakk seg fra NM-kvalifiseringen.

1908 – dansker på besøk

Formann: Theodor Hansen

Østfolds fotballedere fotografert i Fredrikstad
i 1908. Fra venstre: Sarpsborgs H. W. Benneche,
Thv. Hansen, Odd Henriksen, Reidar O. Berg
(alle Fredrikstad), Carling fra Kvik/Halden,
Chr. Berg (Sarpsborg) og Fredrikstads
Hagbart Jakobsen.

I kretskampene i 1908 spilte man uavgjort 1-1 mot Kvik og Græsvik før det ble et nytt 0-1-tap for Sarpsborg.

Enda verre gikk det da stjernespillerne til Kødenhavns Boldklubb var på besøk 19. juli. FFK hadde bunnskrapt klubbkassen for å få danskene til Norge, og interessen for kampen var enorm blant byens befolkning. Det startet brukbart for FFK, og det tok ti minutter før KB fikk sitt første mål. Resten av kampen er det ikke så mye å skrive hjem om. Danskene vant 21-1.

Det ble også holdt en omkamp. Det gikk noe bedre denne gang siden danskene hadde lært FFK-spillerne noen triks på kveldstreningene under oppholdet, men 0-11 var fortsatt ikke noe å skryte av. I omkampen slet FFK med å stille nok spillere. Løsningen ble at en av tilskuerne kastet jakken og ble med på laget. Hans navn var Gustav ”Gusten” Edén og skulle senere bli FFKs, og Østfolds, første landslagsmann.

Kretskamper
21.06 FFK - Kvik 1-1
28.06 FFK - Græsvik 1-1
13.07 FFK - Sarpsborg 0-1

Kvalifisering til NM
23.08 Kvik - FFK 1-1
30.08 FFK - Kvik 0-5 (Omkamp)

Opprettelsen av Østfold Fotballkrets gjorde det mulig å stille et kretslag. Her spiller Østfolds kretslag mot Mercantile på Frogner Stadion ca. 1908.

1909 – første NM-seier og bitre sarpinger

Formann: Odd Henriksen

Odd Henriksen. Formann 1909.

I 1909 kom FFK på 2. plass i kretsserien bak Kvik/Halden. Kretsen hadde kommet på den fikse idéen å spille alle kretskamper på nøytral bane, noe som gjorde at man fikk lang reisevei og mange av kampene begynte sent. I tillegg ble all reisingen en økonomisk utfordring. Allerede året etter ble systemet med nøytral bane avskaffet.

I sluttspillskampen mot Sarpsborg sto det 1-1 til full tid, men sarpingene nektet å spille ekstraomganger. De hadde fått flere spillere skadet i løpet av kampen, og kaptein Kenworthy viste til en av forbundets lovregler hvor det sto at det bare skulle spilles forlenget spilletid når det gjaldt avgjørende kamper. Dommeren slo fast at kampen skulle fortsette, men sarpingene sto på sitt. Kretsstyret opprettholdt senere dommerens avgjørelse med tre stemmer mot to.

Dermed ble FFK tilkjent seieren og retten til å delta i NM, noe som var svært lite populært i sarpeleiren.

FFKs første seier noensinne i en NM-kamp kom 19. september da Gjøvik/Lyn ble nedsablet 4-2. Kampen ble spilt i nettopp Sarpsborg, og tilskuerne gjorde det klart hva de mente om FFK-laget i løpet av kampen.

Fredrikstadpressen var nådeløse i sin omtale av sarpepublikummet, mens Dagbladet Sarpen konstaterte at "hvad den reserverte holdning overfor Fredrikstadspillerne angaar har vort publikum desværre ikke skillet sig ut fra, hvad Fredrikstads publikum i almindelighet har budt vore spillere paa de kampe som som de har deltaget i der nede". 

I semifinalen ble Lyn ble for sterke, laget fra hovedstaden vant 9-2.

Kampene på Brakkesletta krevde mye arbeid. Vognmann Hansen i Gamlebyen sørget for å strekke tau rundt banen, mens spillerne selv måtte i sving fra tidlig søndag morgen for å få banen i spillbar stand. Rokkes Hotel i Gamlebyen ble benyttet som garderobe. Ekteparet O.P. Olsen - "Tolder Olsen" - hadde jobben med å holde orden på draktene. De hadde skaffet to pianokasser som som de hadde innredet som oppbevaringsbod for draktene. 

Kretskamper
04.07 Hafslund - FFK 0-7 (spilt i Halden)
11.07 Kvik - FFK 3-3 (spilt i Sarpsborg)
18.07 Sarpsborg - FFK 1-1 (spilt i Halden)
25.07 FFK - Græsvik 3-0 (spilt i Sarpsborg)
FFK kom på 2. plass i kretsserien med seks poeng.

NM-kvalifisering
05.09 FFK - Græsvik 4-1
12.09 Sarpsborg - FFK 1-1 (FFK tilkjent seieren etter protest)

Cupkamper
19.09 FFK - Gjøvik/Lyn 4-2 (spilt i Sarpsborg)
25.09 Lyn - FFK 9-2

Norges første trykte fotballregler fra 1887. Lagoppstillingen besto av keeper, to backs, to halves og seks forwards. Fra Norges Fotballeksikon

Av: Martin Henriksen.

Publisert 23. mai 2008 kl 14:00.

Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

26/04/2024 22:15 | c8124340